Danas, 20. veljače 2022. godine, održan je turnir za djecu do 10 godina.

POREDAK:

10 GODINA:

  1. Božičević Matej (TK Frankopan)
  2. Đukez Amar
  3. Salopek Mila
  4. Radočaj Jagoda
  5. Belina Toni
  6. Simić Dimitrina
  7. Dreven Barbara
  8. Božičević Karlo
  9. Rupčić Leon