Kontakt

Teniski klub Ogulin 47300 Ogulin, Bolnička 9a

E-mail: szgo@szgo.hr
Web: tkogulin.blogspot.hr
Tel/fax: klub: 047 531 970 dvorana 047 522 846
OIB: 86787661501
Registarski broj udruge: 4000358
Žiro račun: HR7924020061100133418 Erste & Staiermarkishe bank d.d.

Upravni odbor:

  • dr. Marijan Magdić, predsjednik
  • Mario Pavić
  • Pero Mihelčić,
  • Damir Bokulić
  • Damir Salopek,
  • Domagoj Magdić,
  • Željko Šoprek

Tajništvo:

  • Pero Mihelčić, tajnik
  • Blaženka Magdić, računovodstvo-financije

Sportski direktor:

  • Mario Pavić

 

OSNOVNI PODACI

Sportska zajednica grada Ogulina
Bolnička 9, 47 300 Ogulin
OIB: 26158336914
IBAN: HR1824020061100126853
Tel/Fax: 047 / 522-164
E-mail: szgo@szgo.hr

Tajnik: Matija Vuković

Predsjednik: Miljan Vorkapić