Na međunarodnom turniru u Prijedoru do 12 godina nastupio je Anton Stipetić u pojedinačnoj

konkurenciji i igri parova. Čestitka Antonu na odličnom rezultatu.

Rezultati pojedinačno i utješna skupina:

Rezultati parovi: