Dana 08.06.2016. održana je redovna skupština TK Ogulin na kojoj je bilo prisutnih četrdesetak članova kluba.

Podnesena su izviješća predsjednika, sportskog direktora, izviješće o financijskom poslovanju te izviješće nadzornog odbora o poslovanju u 2017. godini. Izviješća su jednoglasno prihvaćena. Iz svega navedenog je vidljivo da su rezultati TK Ogulina od najmlađih kategorija pa sve do seniora izvrsni i daleko najbolji u sportu grada i županije. Klub je po rezultatima među tri, četiri najbolja kluba u Hrvatskoj sa šest naslova državnih prvaaka, sa nastupom igrača u Davis Cup-u i osvojenih nizom turnira raznih dobnih kategorija. Na sinoćnoj sjednici došlo je i do kadrovskih osvježenja u izvršnom odboru. Damira Salopeka dugogodišnjeg člana IO, zamijeniti će jednoglasnom odlukom skupštine Denis Salopek, dugogodišnji tenisač ponikao u TK Ogulin, a danas uspješni gospodarstvenik u gradu.