Putem slijedećeg linka možete pronaći proljetni HTS kalendar natjecanja za

2019 godinu;

Kalendar natjecanja