Javni natječaj za dodjelu športskih građevina u vlasništvu Grada Ogulina na upravljanje, korištenje i raspolaganje udrugama koje su članovi Športske zajednice Grada Ogulina

OSNOVNI PODACI

Sportska zajednica grada Ogulina
Bolnička 9, 47 300 Ogulin
OIB: 26158336914
IBAN: HR1824020061100126853
Tel/Fax: 047 / 522-164
E-mail: szgo@szgo.hr

Tajnik: Matija Vuković

Predsjednik: Miljan Vorkapić