P O Z I V

             Na temelju članka 34. i 45. Statuta Društva za sportsku rekreaciju Ogulin sazivam redovnu godišnju (za 2018.god.) i izbornu skupštinu Društva, dana 09.02.2019.god. (subota) s početkom u 18 sati, u prostorima restorana „Gradina“ u Josipdolu

             Dnevni red:

 • Izbor:

 • radnog voditeljstva,

 • zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,

 • verifikacijske komisije

 • izborne komisije

 1. Izvješće o radu u razdoblju 2015.-2018. god.

 2. Izvješće o financijskom poslovanju za 2018. godinu

 3. Izvješće nadzornog odbora

 4. Rasprava po točki 2.,3. i 4. Dnevnog reda

 5. Razrješnica članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora

 6. Izbor Predsjednika i Potpredsjednika

 7. Izbor Tajnika, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora

 8. Donošenje Odluke o predstavljanju i zastupanju DSR OGULIN

 9. Izbor Likvidatora Društva

 10. Program rada za 2019. godinu

 11. Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

 12. Rasprava po točkama 11. i 12. Dnevnog reda

 13. Informacije, pitanja i prijedlozi, te mogućnost plaćanja članarine za 2019. godinu (iznos godišnje članarine nepromijenjen: 50,00 kn)

 Napomena:

 *Osiguran prijevoz autobusom. Polazak u 17 i 30 sati s autobusnog kolodvora Ogulin. Povratak po dogovoru.

 **Nakon završene skupštine, predviđamo tradicionalno druženje (večera i živa glazba). Participacija učesnica Skupštine u troškovima večere (s aperitivom i desertom) i prijevoza  iznosi 80,00 kn. Preostali dio troškova večere i trošak glazbe platit će Društvo. Ostalo naručeno piće učesnice plaćaju same.

 ***Kako bismo mogli planirati troškove i osigurati dovoljan broj mjesta, molimo Vas da potvrdite dolazak ili eventualnu spriječenost tajnici Đurđi Boban na broj 091 528 6681 ili Dijani Brozović na broj 097 917 8284. Hvala!

                                                                                                                                                                                                                                            Predsjednica:

                                                                                                                                         Bosiljka Dolušić