Interview Doriana Salopeka tenisača TK Ogulin

za reviju Tenis o postignutim uspjesima i njegovim planovima za budućnost:

Interwiew