Poredak djevojčica i dječaka do 8 godina:1. Medved Ivano (OG)
2. Božićević Matej (FRA)
3. Trbotević Tara (OG)
4. Kurelac Frano (OG)
5. Simić Dimitrina (OG)
6. Božićević Karlo (OG)
7. Puškarić Ivan (FRA)
8. Puškarić Erik (OG)
9. Bulić Adrian(OG)
10. Dreven Barbara (OG)
11. Lipošćak Fran (OG)
12. Belina Toni (OG)
13. Šajn Filip (OG)

Poredak djevojčica i dječaka do 9 godina:
1. Ivano Božićević (FRA)
2. Ana Sofija Kljajić (OG)
3. Adrijana Kaurić (OG)
4. Dora Žanić (FRA)
5. Helena Dreven (OG)
6. Josip Puškarić (FRA)
7. Petra Belina (OG)
8. Luka Ljubojević (OG)

Poredak dječaka do 10 godina:
1. Jerak Vito (OG)
2. Rupčić Mateo (OG)
3. Božićević Ivano (FRA)
4. Šverko Emil (SPT)
5. Jalžabetić Filip (CHR)

Poredak djevojčica do 10 godina:
ZLATNA
1. Aračić Nia Lena
2. Božićević Iris
3. Rebić Ana Marija

SREBRNA
1. Simić Hristina
2. Tonković Eva
3. Dreven Helena