www.szgo.hr
Športska zajednica Grada Ogulina
 Dodaj pod favorites stranicePostavi kao početnu stranicu! Kontaktirajte nas
Športska zajednica grada Ogulina

Službeni dokumenti i pravilniciPDF readerSTATUT ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA - download

PDF readerPRAVILNIK O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA - download

PDF readerKONAČNI PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2015. - download

PDF readerPRAVILNIK O O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAJEDNICE - download

PDF readerPRAVILNIK O IZBORU NAJBOLJIH SPORTAŠA OGULINA - download

PDF readerPROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA OGULINA - download

PDF readerRASPORED RADA SPREMAČICA - download

 

Cijene korištenja sportskih objekata

 

PDF readerCJENIK USLUGA U ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - download

PDF readerCJENIK KORIŠTENJA TENISKE DVORANE - download

 

Raspored korištenja dvorana

 

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA GRADSKE DVORANE - download

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA MALE GRADSKE DVORANE - download

PDF readerRASPRED KORIŠTENJA TENISKE DVORANE - download

PDF readerRASPRED "REKREACIJA TENIS" - download

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA DVORANE SOKOLSKI DOM - download

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA GRADSKE KUGLANE - download

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE - download

PDF readerRASPORED KORIŠTENJA MALE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE - download

 

Kućni red sportskih dvorana

 

PDF readerKUĆNI RED U GRADSKOJ ŠPORTSKOJ DVORANI - download

PDF readerKUĆNI RED U TENISKOJ DVORANI OGULIN - download

PDF readerKUĆNI RED U GRADSKOJ KUGLANI KLEK - download

PDF readerKUĆNI RED U ŠKOLSKOJ SPORTSKOJ DVORANI - download

 

Plan evakuacije

 

PDF readerPLAN EVAKUACIJE - download

PDF readerODLUKA O PRIJEMU I DAVANJU PRIOPĆENJA - download

PDF readerSHEMA DOJAVE O NESREĆI - download

 

 

PDF reader* Za pregledavanje dokumenata potreban Vam je PDF reader.

Službene stranice grada Ogulina
Službeni dokumenti i pravilnici
Zapisnici sa sjednica

Tennis Warehouse Europe