Na turniru u Karlovcu za dječake i djevojčice do 10 godina

nastupili su dva dječaka i četiri djevojčice iz TK Ogulin.

Dječaci- kvalifikacije 10:

Zlatna skupina 10:

Djevojčice- kvalifikacije:

Zlatna skupina 10:
Brončana skupina 10:

Plasman 9 godina:
2 mjesto- Ivano Božičević(FRA)
9 mjesto- Eva Tonković(FRA)
10 mjesto- Ana Sofia Kljaić(OG)
16 mjesto- Natali Petrušić(OG)
18 mjesto- Lucija Smoločić(OG)

8 godina:
Zlatna skupina:
Jagoda Radočaj(OG)
Ivano Mihalić(OG)

Brončana skupina:
Chiara Cindrić(OG)