Ovogodišnja godišnja skupština bila je izborna, te je odlučeno da nova predsjednica Društva bude Maja Magdić Pešut, potpredsjednica Maja Stošić, a tajnica Dijana Brozović. Uz njih tri, u Izvršnom odboru još će biti Dinka Tonković, Boško Salopek, Valentina Blašković i Biljana Višnić. U Nadzorni odbor odabrane su dosadašnja predsjednica Bosiljka Dolušić, potpredsjednica Ljiljana Šušnjar i tajnica Đurđa Boban.

Doneseno je Izvješće o radu u razdoblju 2015.-2018. godine, Izvješće o financijskom poslovanju za 2018., Izvješće Nadzornog odbora, Odluka o predstavljanju u zastupanju DSR Ogulin, Program rada za 2019., te Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu.

Sve je začinjeno večerom, plesom i feštom do dugo u noć!